MIDI

Midi je akronim za Musical Instrument Digital Interface (digitalni interfejs muzickih instrumenata). To je standardizovani jezik s kojim elektronski instrumenti i kompjuteri komuniciraju jedni s drugim. Skoro svi sintisajzeri su opremljeni sa ovakvim MIDI interfejsom, preko kojeg mogu da razmenuju informacije, bez obzira na proizvodjaca ili model. Vazno je da se zapamti da se preko MIDI interfejsa prenose komande a ne audio signal. Jedan MIDI dosije s podacima uporedjeno sa audio dosijeima izgleda ekstremno malo. Na primer ako za jedan minut audio snimka treba 100MB memorije, onda za istu tu minutu MIDI-ja trebaju do 10KB memorije. To je tako zato sto MIDI informacija ne sadrzi audio podatke nego samo instrukcije, potrebne da sintisajzer da proizvede zvuk.

MIDI konekcija

Svi MIDI moraju da imaju IN (ulazni) I OUT (izlazni) prikljucak, a tako i opcija THRU (prenosni) prikljucak koja je u zadnje vreme standardno ugradjena. Preko MIDI IN prikljucka se omogucava primanje, MIDI OUT emituje a prikljucak MIDI THRU omogucava direktni prelaz na elektronske poruke primljeni preko MIDI IN prikljucka na isti uredjaj. MIDI informacija se prenosi preko muskog 5-pinskog DIN tipa konektora na obe strane kabla. Dva pina se koriste za prenos binarne digitalne informacija MIDI code. jedan pin – prvi po redu, prenosi stabilne 5V, a drugi , preko promenlive voltaze izmedju 0V I 5V prenosi binarna informacija off I on, odnosno ukljuceno I iskljuceno, Pin koji je drugi po redu je za uzemjenje a ostala dva pina se ne koriste. Postoje I elektronski instrumenti koje su opremljeni sa 8 pinski mini DIN prikljuckom, sto omogucava direktno povezivanje s kompjuterom. Maksimalna duzina MIDI kabla je ogranicena i ne sme biti duza od 15m.

Povezivanje

Povezivanje izmedju MIDI instrumenata moze da bude MIDI Chain (u lancu) ili MIDI loop (u zatvorenom krugu)
1. MIDI Chain povezivanje je sa jednim smerom, t.j. MIDI Out od jedan instrument se povezuje sa MIDI IN na drugi. Ovo omogucuje pritiskanje tipke na prvi instrument da proizvede zvuk na oba instrumenta, a pritiskanje tipke na drugi instrument da proizvede zvuk samo na drugi instrument. Isto tako moguce je povezivanje na vise instrumenata u lancanoj vezi. U tom slucaju MIDI OUT sa prvim se povezuje sa MIDI IN na drugi, a MIDI THRU na drugi se povezuje sa MIDI IN na treci itd. Ovo znaci da pritiskanje tipke na prvom ce proizvesti zvuk na svim instrumentima povezanim u lanac, a pritiskanje tipke na bilo kom drugom instrumentu ce proizvesti zvuk samo na tam na kojem je pritisnuta tipka
2. MIDI Loop je specificno MIDI Chain povezivanje odnosno ima dve jednosmerne veze izmedju oba instrumenta. MIDI OUT iz prvog instrumenta se povezuje sa MIDI IN na drugi, a MIDI OUT ba drugi sa MIDI IN na prvog instrumenta. S time se zatvara krug I se omogucava pritiskanje tipke na bilo kom instrumentu da se proizvede zvuk na oba instrumenta.


Prenos podataka

Preko jednog MIDI kabla mogu da se prenose vise MIDI kanala, tacnije 16. Ovih 16 MIDI kanala omogucuju u isto vreme da sviraju 16 potpuno razlicitih instrumenata ili samo jedan MIDI instrument da svira vise zvukova istovremeno. Noviji instrumenti imaju mogucnost za prenos i prijem 32 MIDI kanala. Ova mogucnost kod instrumenata da sviraju vise zvukova na vise kanala se zove Multi-Timbral,da mogu svi MIDI kanali posebno da se koriste i njihovi podaci da se drze odvojeno. Ovo omogucuje kompozitoru ili izvodjacu da ako zeli, svoje ideje sacuva odvojeno.

Modovi

Sintisajzeri u sebi sadrze elemente za generisanje zvuka, koji su nazvane Voices (boje,glasovi). Da bi se uspostavila veza izmedju uredjaja koji salje informaciju i koji generise zvuk koristi se nekoliko modova:
1. Omni Mode – Ovo je najjednostavniji mod. MIDI uredjaj koji je podesen na ovaj mod transmitira MIDI podatke na MIDI kanal 1 a prima na svih 16 kanala.
2. Mono Mode – Kad instrument koristi ovaj mod, moze svirati samo jednu notu po MIDI kanalu. Ovo je korisno kad se koriste MIDI gitare I duvacki kontroleri.
3. Play Mode – ovaj mod koristi samo jedan MIDI kanal, koj definira primac MIDI podataka. To znaci da 16 nezavisnih muzickih linija mogu biti odsvirane sa 16 razlicitih MIDI instrumenata istovremeno.
4. Multi Mode – ovaj mod se koristi za takozvane multi-timbral instrumente, t.j. intrumente koji mogu primati MIDI podatke na vise od jedan MIDI kanal istovremeno i mogu da sviraju razlicite zvuke na svakom kanalu.

MIDI poruke

Generalno MIDI poruke dele se na: Chanel (poruke za MIDI kanale) – uticu na sve uradjaje u lancu na kojem kanalu im odgovara sa podesenim MIDI kanalom cije podatke reprodukuje. Ovde spadjaju Voice poruke (za boje) i Mode poruke (za modove) . System – poruke za sistem koje nisu povezane s brojem na kanalu ili njegovim podacima. Ovde spadjaju Common I Real-time poruke koje se odnose na sve MIDI uredjaje u sistemu i Exclusive poruke koji sadrze Manufacturer’s Identification Code (sifra proizvodjaca) u sebi.

Kompjuteri I MIDI

Moment kad MIDI poruke i kompjuteri pocnule da pricaju isti jezik, kompjuterski proizvodjaci shvatili su da kompjuteri mogli biti odlicni alati za MIDI operacije, ali ipak brzina transmisije MIDI podataka od 31.5 Kbaud kila je nekompatibilna s bilo kojim kompjuterom, generalno je potreban MIDI interfejs za kompjutere. Macintosh i Apple serije od Apple kompjutere kao I Commodore, bili su prvi koji su prihvatili MIDI standard, a Atari je proizveo nov kompjuter, ST serije sa vise ugradjenih MIDI prikljucaka u njih. Za IBM PC (personalne kompjutere) postoji vise vidova interfejsa ali uobicajeno su serijski, paralelni (kao prikljucak za printer) ili su kartice koje se prikljucuju u mesto za prosiravanje na PC magistrali (PS bus).
Ipak standard MIDI interfejs za IBM PC je Roland MPU-401. To je pametni interfejs koj podrzava dumb mod (poznat kao UART mod – Universal Asnchronous Reciever/Transmiter). Kao posledica toga, zvucne karte u kojima su ugradjeni MIDI interfejsi u sebi sadrze UART Mode funkciju na MPU-401. U osnovi kompjuteri funkcionisu isto kao I koji bilo drugi MIDI uredjaj u MIDI chain ili loop povezivanju, zato sto vecinom kompjuterski interfejsi imaju ista tri prikljucka kao I ostali MIDI uredjaji. Glavni posao kompjutera u lancu je da obezbedjuju MIDI podatke za ostale MIDI uredjaje. Retko se upotrebljuje MIDI In prikljucak na kompjuteru, osim u slucajima kad je potreban spoljni sinhronizacijski signal ili obrada nekog podatka. Nekad se koristi i MIDI THRU prikljucak kod kompijutera. Kompjuter moze da salje podatke ma svih 16 MIDI kanala istovremeno t.j. moze da se poveze sa 16 MIDI uredjaja i svaki da bude podesen na razlicit MIDI kanal. To znaci da svaki MIDI uredjaj moze svirati zasebnu liniju u kompoziciji. Isto kao sto postoji veliki broj interfejsa tako je razvijen i veliki broj programskih paketa koji su sa mogucnostima iznad ocekivanja. Prakticno za sve sto se moze uraditi preko MIDI-ja, postoji programski paket. Najranije su se pojavili programski sekvenceri, koji su se od jednostavnih razvili u sofisticirane programske pakete sa ogromnim uredjivackim mogucnostima. U novijim programima su ukljucene i komplikovanije sinhronizacijske metode kao sto su MTC (Midi Time Code) I SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) kao I brojne biblioteke zvukova. Muzicka tehnologija moze da se definise kao tehnologija koja pomaze muzicarima u stvaranju muzike.