Poštovane kolege, znam da ima mnogo tema o toj klavijaturi no ne mogu nigde naći postupak učitanja seta s SmartMedia kartice, znači ako neko može
napisati kako ide po koracima nakon palenja klavijature-na korgu je napravljen reset na fabričke postavke te na kartici Rakić set, hvala