WWW.MUZICARI.ORG


Koren:
Akordi
Skala
Formula:

Upisati kao broj
Upisati kao notu
Upisati kao skalu


Oboji skale na klavijaturi:

Note Akorda / Skale:
Nota ove formule je u tonu C enharmonics.Powered by: Forum "Muzicari"